September 2020  |  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

供養することが第一義

「吉相墓」入門
「吉相墓」は、石塔に戒名を刻入し霊を祀る「供養の墓」
㉙供養することが第一義
http://吉相墓.jp/3_29.htm

吉相の菩提

「吉相墓」入門
「吉相墓」は、石塔に戒名を刻入し霊を祀る「供養の墓」
㉘吉相の菩提
http://吉相墓.jp/3_28.htm

石塔に戒名を刻入し霊を祀る「供養の墓」

「吉相墓」入門
「吉相墓」は、石塔に戒名を刻入し霊を祀る「供養の墓」
http://吉相墓.jp/kuyou.htm

報恩感謝に供養する

「吉相墓」入門
「吉相墓」は、感謝の心を形にする「報恩感謝の墓」
㉖報恩感謝に供養する
http://吉相墓.jp/2_27.htm

報恩感謝に祭る(心が行いに表れる)

「吉相墓」入門
「吉相墓」は、感謝の心を形にする「報恩感謝の墓」
㉖報恩感謝に祭る(心が行いに表れる)
http://吉相墓.jp/2_26.htm

報恩感謝に祀る(心が相に表れる)

「吉相墓」入門
「吉相墓」は、感謝の心を形にする「報恩感謝の墓」
㉕報恩感謝に祀る(心が相に表れる)
http://吉相墓.jp/2_25.htm

建立者の報恩感謝

「吉相墓」入門
「吉相墓」は、感謝の心を形にする「報恩感謝の墓」
㉔建立者の報恩感謝
http://吉相墓.jp/2_24.htm

孝の極致の親孝行

「吉相墓」入門
「吉相墓」は、感謝の心を形にする「報恩感謝の墓」
㉓孝の極致の親孝行
http://吉相墓.jp/2_23.htm

子孫繁栄の願いを形に

「吉相墓」入門
「吉相墓」は、感謝の心を形にする「報恩感謝の墓」
㉒子孫繁栄の願いを形に
http://吉相墓.jp/2_22.htm

<<back|<123456>|next>>
pagetop